Terwijl de behoefte aan creativiteit nog nooit zo groot is geweest als nu, is het opmerkelijk hoe de aandacht voor het ontwikkelen van onze verbeeldingskracht achterblijft. We worden verlamd door een overvloed aan keuzes en neigen ertoe steeds meer te leunen op ons analytisch vermogen om tot oordelen en beslissingen te komen. Het lijkt een ongelijke strijd tussen intuïtie en verstand.

 

Voor dit boek heb ik grondig onderzoek gedaan naar de essentie van creativiteit in de kunst. Dt heeft geleid tot een aantal intrigerende psychologische bespiegelingen over de fascinerende strijd en drijfveren van de kunstenaar. Met deze inzichten probeer ik vervolgens langs historisch perspectief een brug te slaan naar een beter besef van de voorwaarden waaronder creatieve mensen in een bedrijfscultuur of organisatie kunnen gedijen, maar eveneens hoe we in het dagelijks bestaan tot een betere manier van leven kunnen komen.

 

Dit filosofisch gedreven pleidooi voor creativiteit laat niet alleen zien wat twee werelden elkaar kunnen leren, het maakt eveneens duidelijk dat streven naar voldoening ons meer brengt dan het najagen van succes. Dat is de ware opbrengst van creativiteit.

“De opbrengst van creativiteit” wordt geïllustreerd met tien exposés over creativiteit van:

frank boeijen – henk hofstede – guus janssen – freek de jonge - george kooymans

 jiri kylian – daniel lohues – chiel meijering

marc mulders – robert jan stips

 

             ontwerp omslag: dorien van der valk

uitgave: Pumbo publishing

RECENSIES

NBD Biblion (Nederlandse bibliotheken)

De auteur was jarenlang werkzaam in de muziekindustrie en stond als zodanig dicht bij het creatieve proces. In dit boek geeft hij de lezer inzicht in de psychologische, sociale en filosofische aspecten die de kern van creativiteit bepalen. Het boek vormt een pleidooi voor de waarde van creativiteit dat minder vanuit het belang van de kunst is gemotiveerd dan vanuit het creatieve proces zelf. Meer inzicht in artistieke creativiteit kan namelijk ook van pas komen in een professionele omgeving en in het persoonlijk leven. Zo draagt het boek bij aan een beter begrip van de voorwaarden waaronder creatieve mensen zich in een bedrijfscultuur en in een relatie kunnen ontplooien. Ook de wijze waarop creativiteit optimaal kan worden aangesproken en ingezet, komt aan de orde. Het exposé wordt afgesloten en geïllustreerd met een tiental besprekingen over creativiteit van bekende kunstenaars, zoals Frank Boeijen, Freek de Jonge, Daniel Lohues en Jiri Kylián.

Een gedreven en goed gedocumenteerd onderzoek naar de essentie van creativiteit voor een serieus geïnteresseerd lezerspubliek.. (Drs.N.P.Aders)

CREATIVITY COACHING 

 

Creatieve mensen beginnen niet bij de vraag naar wat de opbrengst van creativiteit inhoudt, voor hen is die meerwaarde een natuurlijk gevolg van hun persoonlijkheid en  manier van leven & werken. Een creatief leven vereist een grote inzet en brengt vele onzekerheden met zich mee. Het opzoeken en overschrijden van grenzen gaat gepaard met spanning. Conflict en harmonie zijn essentiële pijlers in een creatief bestaan die vaak met veel moeite in balans blijven en er is soms maar weinig nodig om dit evenwicht te verstoren. Dan komt alle creatieve beweging tot stilstand en dat kan twijfel, apathie, paniek, machteloosheid en eenzaamheid tot gevolg hebben. Een duwtje in de juiste richting is soms al voldoende om een dergelijke impasse doorbreken, vaak kan een beter begrip tot meer inzicht leiden en misplaatste overtuigingen afbreken. 

Jan van Dingstee werkt al 30 jaar met creatieve mensen. Meestal op intensieve en zeer persoonlijke wijze, als klankbord of als gids. Naast een grote dosis lange ervaring op niveau (Bertelsmann/Sony, Mojo Concerts/ Live Nation) deed hij ruim drie jaar onderzoek naar de meest uiteenlopende aspecten van het fenomeen creativiteit en gaf zijn visie vorm in het boek “De opbrengst van creativiteit”.

Voor het boek had hij eveneens diepgaande gesprekken met een tiental bekende seniore creatieve talenten uit de wereld van muziek, dans, kleinkunst en beeldende kunst. De weergave van deze ontmoetingen is daaraan als een aansprekende illustratie toegevoegd.

Voor iedereen die creatieve mensen begeleidt of aanstuurt kan een gebrek aan kennis van het creatieve proces grote problemen of misverstanden veroorzaken. Ook voor hen kan het verhelderend werken om met meer begrip tot betere inzichten te komen waarmee creativiteit ook daadwerkelijk de kans krijgt om tot wasdom te komen en de effectiviteit te vergroten.