Oscar is een filmproducent met een fascinatie voor geschiedenis. Wanneer zijn mentor Leo het bedrijf Dutch Film Design verkoopt, wordt het overgenomen door Guy Dupont. Oscar raakt in conflict met deze Vlaming, die geheel andere plannen met het productiehuis voorheeft. 

 

Oscars jeugdvriend Nick is als zakelijk adviseur aan het bedrijf verbonden. Zijn leven verloopt op rolletjes tot hij in een duivels scenario terechtkomt dat hem dwingt te kiezen tussen zijn vriendschap met Oscar en de enige kans zich uit een uitzichtloze situatie te bevrijden.

 

Intussen wordt de succesvolle kunstschilder Emile Noblet door zijn verleden ingehaald. Chantage en bedreiging voeren hem vanuit zijn ateliers in Valencia en Amsterdam terug naar zijn geboortestreek in Zuid Frankrijk. Daar, in het hotel van Nicks vrouw, kruisen de paden van Oscar en Emile elkaar. Tussen hen ontstaat een vriendschap die beiden moed en inspiratie geeft hun benarde omstandigheden te lijf te gaan.

ISBN: 978-94-6345-489-6

Centraal thema in het boek is uitsluiting. Het geheimzinnige snijpunt tussen jezelf uitsluiten en uitgesloten worden en de rol die onvoorwaardelijke liefde daarin speelt. Het boek ‘De Film’ volgt het spoor van drie mannen die elk hun eigen strijd met de regie over het leven voeren. Gehinderd door hun oorsprong en afkomst, gemangeld tussen intuïtie en verstand, worden zij geconfronteerd met gemis, verlies, loyaliteit, identiteit, passie, principes en de kracht van hun verlangens. Ieder van hen maakt tenslotte zijn eigen keuzes om in een moeizame dans met de wereld op de been te blijven.

BESTEL:    

eBook - paperback

ontwerp en foto: Dorien van der Valk

uitgave: Pumbo publishing

RECENSIES

 

Recensie Biblion (Nederlandse bibliotheken)  op BOL.com

"..We volgen de levens van drie zijdelings gerelateerde mannen in Nederland en Frankrijk. Oscar is een filmproducent die merkt dat het niet botert met de man die zijn productiebedrijf heeft overgenomen en nu dreigt hij op een zijspoor te worden gerangeerd. Nick is een beleggingsadviseur die zoals zovelen door de financiële crisis van 2008 in de afgrond dreigt te worden gestort, maar die zich op het Franse platteland probeert te herpakken. Emile ten slotte is een gerenommeerde kunstschilder wiens reputatie op het spel komt te staan wanneer de zoon van een vroegere vriend opduikt en hem chanteert. Op het einde van het boek kruisen hun wegen, maar belangrijker zijn de inzichten die elk van hen zich in de loop van het verhaal heeft eigen gemaakt. Centrale motieven daarbij zijn eigenbelang, liefde en liefdeloosheid, en een voortschrijdend besef van de kwetsbaarheid van het eigen leven. Een ambitieuze en goed geschreven psychologische debuutroman die wel iets te lang is en te veel informatie over de verschillende personages probeert in te passen.."  (C.C. Oliemans)

 

"..Ik werd gegrepen door de personages, waar ze doorheen gingen en hoe ze dat deden. De beschrijvingen van de verschillende omgevingen vond ik prachtig. Het boek heeft oprecht filosofische stukken, ik hou er van! Aanrader voor mensen die zich willen verdiepen, in de keuzes die er altijd zijn. Ik kijk uit naar een volgend boek van Jan van Dingstee.." (ABWPronk)

 

"..Ik heb de FILM met veel plezier gelezen waarbij je eigenlijk niet wil stoppen met lezen. Het boek gaat over herkenbare thema's op persoonlijk vlak maar ook op werkgebied. Er zit veel vaart in met verrassende wendingen waardoor het nooit verveelt. Boeiend tot en met de laatste alinea inclusief de epiloog.." (GOverbeek)

 

"..Ik heb het boek gelezen en na een wat aarzelende start, want het boek pakte me niet direct mede door de verschillende verhaallijnen, is het boek nu uit. Echter zo op 1/3 ging dat langzaam maar zeker en sluipend over in steeds meer blijven lezen. De afgelopen dagen ben ik ieder moment dat ik er tijd voor had het verder gaan lezen, het moest nu echt uitgelezen worden. Ik was volledig in de greep van 'De Film'. Er staan beauties van stukken tussen die me bij de strot gegrepen hebben (het indrukwekkende gesprek van de Zweedse dame met Nick), de rol van Oscar. De gedetailleerdheid van sommige onderdelen en locaties vind ik indrukwekkend. Op blz 377, het deel van de oprechte geborgenheid, vind ik heel bijzonder en raakte me intens. En toch ook een verrassend (open) einde van de kunstschilder Emile. Het centraal thema Uitsluiting is heel fraai geschetst en over onvoorwaardelijke liefde gesproken... dank je wel voor je mooie indrukwekkende boek.."(Lewis40)

 

"..Schitterend verhaal, vol spanning. Heb het boek gulzig gelezen en was een aantal dagen met mijn gedachten helemaal in een prachtig verhaal verzonken.."(LDickmann)

 

"..Heb genoten van dit prachtige boek! Interessant en boeiend verhaal, waar je als lezer heerlijk in meereist en meeleeft met de personen. Echt een aanrader!.." (LBrens)

 

DE FILM  -  THEMA

In het boek volgen we langs de Nederlandse randstad, het Spaanse Valencia en de regio TARN in Zuid-Frankrijk de onthutsende ervaringen van een filmproducent, een kunstschilder en een beleggingsadviseur.

Drie verschillende werelden, die niet alleen bestaan bij de gratie van illusie, maar ook bezield worden door ambitie, talent, risico, en kwetsbaarheid.

Drie hoofdpersonen wiens paden elkaar gaandeweg kruisen en die elk door verschillende oorzaken met een groot onheil worden geconfronteerd. Een dreiging die hun normale leven volledig blokkeert en waarvan ze geen idee hebben hoe zich daartegen te verweren. Terwijl ieder van hen de regie over het leven dreigt te verliezen, proberen ze te overleven door het maken van de juiste keuzes en oog te hebben voor het engeltje dat op ieders schouder zit. Pas wanneer duidelijk wordt dat het slechts de illusie is die zich laat regisseren en het beter is zich aan de werkelijkheid te onderwerpen, ontstaat er voor hen nieuw perspectief om hun malaise te lijf te gaan.

 

Onvoorwaardelijke liefde. Het is iets waaraan het  alle drie de hoofdpersonen heeft ontbroken.

Geen van hen heeft de eerste steen van oprechte moederliefde gekend. Of de onvoorwaardelijke liefde die daarop zou moeten volgen.

Oscar worstelt vanuit zijn onvermogen om lief te hebben met zijn relatie met Paula en durft zich niet aan zijn ambities over te geven.

Nick heeft door zijn gebrek aan empathie en naïviteit over de werkelijkheid  van het leven een afstandelijke relatie met zijn vrouw en leeft zijn eigen leven waarin hij als een egocentrische individualist anderen gebruikt en slechts de oppervlakte van het leven raakt.

Emile heeft zich vanuit alle woede op met name zijn biologische vader afgesloten van zijn omgeving en is in zijn kunst gevlucht. Tot Oscar hem duidelijk maakt dat hij zijn echte ouders dankbaar moet zijn voor het talent dat hij via hen heeft meegekregen dat het heeft gemaakt tot wie hij is. Vervolgens wordt zijn wrok door twijfel gebroken en verliest hij zichzelf volledig in een geobsedeerde gedachte van de ultieme abstractie.

Deze ervaring stuwt hem verder de duisternis van de abstracte kunst in. Wordt hij gek of wordt hiermee eindelijk de genialiteit van zijn artisticiteit bevrijd?

Tijdens de enerverende reis die Nick maakt wordt het thema uit het verhaal gelicht. In ieder geval inspireert hij Oscar om zijn werkelijke, creatieve droom te vervullen en zijn eigen film te regisseren. Met behulp van Nick die door de bodem van zijn ego is gezakt en heeft ingezien wat het hem brengt om zijn oude vriend met de uitvoering hiervan te helpen.

En Emile? Heeft hij zichzelf verloren in zijn genialiteit of was hij dan toch slechts het creatieve vogeltje dat als een geestverschijning al die tijd op Oscars’ schouder zat?

 

*****************************************

...water is niet de barrière, maar het enige middel om aan de overkant te geraken...

De overkant. Niet hier, maar daar. En de grote vraag hoe daar te geraken.

Niet iedereen heeft de wil om aan die overkant komen.

Hier sta je stevig, met droge voeten.

Maar ook alleen, met niemand anders dan jezelf om mee te kunnen délen.

Hoe die grens van water te slechten?

Wie niet kan zwemmen die spartelt en haalt het met de hakken over de sloot.

Wie haast heeft springt met de ogen dicht, op hoop van zegen.

Wie verblind is verzuipt.

Wie ondernemend is vindt ergens een brug, of zit op iemand anders’ rug.

Wie slim is kijkt eerst goed hoe anderen het doen.

Wie verlamd is raakt van hen afhankelijk .

 

De overkant, de ander, die anderen.

Maar voor ieder ander is die één de ander.

Drs.P verschafte ons ooit een mooie blik op de overkant in zijn lied Veerpont. ‘Zonder deze kant geen overkant’, zong hij op eigen wijze. ‘Heen en weer en heen en weer’.

Maar in zijn rol als kapitein verdronk hij uiteindelijk in het onderscheid tussen hier en daar.

Het deed mij ook denken aan een grapje dat ik tegenkwam in een boek over lateraal denken van Eduard de Bono waarin twee mensen ieder aan een kant van het water lopen.

Roept de een tegen de ander ‘hoe kom ik aan de overkant?’ Waarop de ander zegt: ‘Daar ben je al’.

Tsja, de overkant. Geen hier, geen daar

Een romantische gedachte. 

Die overkant, dat zijn wíj. Allemaal.

 

Film is een driedimensionale manier voor de weergave van zowel werkelijkheid als illusie, waarbij dikwijls de vraag rijst waar deze twee in elkaar overvloeien. 

Een boek vertelt een verhaal waarbij de lezer zijn eigen beeld vormt waardoor die werkelijkheid al bij voorbaat ligt verscholen in de verbeelding van de lezer.

Wat is er gebeurd? Waarom is het gebeurd? Is het gebeurd?

En juist die laatste vraag maakt een verhaal intrigerend.

Maar het verhaal komt altijd eerst, het idee. De rest is vormgeving aan de verbeelding.

 

****************************************************