Jan van Dingstee

Le Couvent, 219 Côte de Cargomiech

91170 Milhars

Frankrijk

info@janvandingstee.nl

 

Als je goed om je heen kijkt weet je niet wat je ziet...

Creatieve mensen beginnen niet bij de vraag naar wat de opbrengst van creativiteit inhoudt, voor hen is die meerwaarde een natuurlijk gevolg van hun persoonlijkheid en  manier van leven & werken. Een creatief leven vereist een grote inzet en brengt vele onzekerheden met zich mee. Het opzoeken en overschrijden van grenzen gaat gepaard met spanning. Conflict en harmonie zijn essentiële pijlers in een creatief bestaan die vaak met veel moeite in balans blijven en er is soms maar weinig nodig om dit evenwicht te verstoren. Dan komt alle creatieve beweging tot stilstand en dat kan twijfel, apathie, paniek, machteloosheid en eenzaamheid tot gevolg hebben. Een duwtje in de juiste richting is soms al voldoende om een dergelijke impasse doorbreken, vaak kan een beter begrip tot meer inzicht leiden en misplaatste overtuigingen afbreken. 

Jan van Dingstee werkte ruim 30 jaar met creatieve mensen. Meestal op intensieve en zeer persoonlijke wijze, als klankbord of als gids. Naast een grote dosis lange ervaring op niveau (Bertelsmann/Sony, Mojo Concerts/ Live Nation) deed hij ruim drie jaar onderzoek naar de meest uiteenlopende aspecten van het fenomeen creativiteit en gaf zijn visie vorm in het boek “De opbrengst van creativiteit” (uitgegeven in 2015).

Voor het boek had hij eveneens uitvoerige gesprekken met een tiental bekende seniore creatieve talenten uit de wereld van muziek, dans, kleinkunst en beeldende kunst. De weergave van deze ontmoetingen is daaraan als een aansprekende illustratie toegevoegd.

Voor iedereen die creatieve mensen begeleidt of aanstuurt kan een gebrek aan kennis van het creatieve proces grote problemen of misverstanden veroorzaken. Ook voor hen kan het verhelderend werken om met meer begrip tot betere inzichten te komen waarmee creativiteit ook daadwerkelijk de kans krijgt om tot wasdom te komen en de effectiviteit te vergroten.

Jan van Dingstee (Den Haag, 14 april 1955) is een oudgediende uit de muziekindustrie en werkte jarenlang intensief samen met vele Nederlandse artiesten vanuit verschillende functies binnen multinational SONY/Bertelsmann waar hij verantwoordelijk was voor zowel het aantrekken en begeleiden van nieuw talent als de marketing en exploitatie in binnen- en buitenland. 

Later heeft hij voor MOJO Concerts/Live Nation een nieuwe tak van artiestenmanagement opgezet (het huidge Agents After All) en werkte hij als consultant. In 2015 publiceerde hij het boek ‘De opbrengst van creativiteit’ om zich vervolgens verder te wijden aan het schrijven.

In 2017 keerde hij terug naar de Midi-Pyrenees in Zuid-Frankrijk, dezelfde streek waar hij al eerder enkele jaren woonde. Ruim een jaar later verscheen in 2019 zijn eerste roman ‘De Film’.