Jan van Dingstee

Le Couvent, 219 Côte de Cargomiech

91170 Milhars

Frankrijk

info@janvandingstee.nl

 

Creatieve mensen beginnen niet bij de vraag naar wat de opbrengst van creativiteit inhoudt, voor hen is die meerwaarde een natuurlijk gevolg van hun persoonlijkheid en  manier van leven & werken. Een creatief leven vereist een grote inzet en brengt vele onzekerheden met zich mee. Het opzoeken en overschrijden van grenzen gaat gepaard met spanning. Conflict en harmonie zijn essentiële pijlers in een creatief bestaan die vaak met veel moeite in balans blijven en er is soms maar weinig nodig om dit evenwicht te verstoren. Dan komt alle creatieve beweging tot stilstand en dat kan twijfel, apathie, paniek, machteloosheid en eenzaamheid tot gevolg hebben. Een duwtje in de juiste richting is soms al voldoende om een dergelijke impasse doorbreken, vaak kan een beter begrip tot meer inzicht leiden en misplaatste overtuigingen afbreken. 

Jan van Dingstee werkt al ruim 30 jaar met creatieve mensen. Meestal op intensieve en zeer persoonlijke wijze, als klankbord of als gids. Naast een grote dosis lange ervaring op niveau (Bertelsmann/Sony, Mojo Concerts/ Live Nation) deed hij ruim drie jaar onderzoek naar de meest uiteenlopende aspecten van het fenomeen creativiteit en gaf zijn visie vorm in het boek “De opbrengst van creativiteit”.

Voor het boek had hij eveneens uitvoerige gesprekken met een tiental bekende seniore creatieve talenten uit de wereld van muziek, dans, kleinkunst en beeldende kunst. De weergave van deze ontmoetingen is daaraan als een aansprekende illustratie toegevoegd.

Voor iedereen die creatieve mensen begeleidt of aanstuurt kan een gebrek aan kennis van het creatieve proces grote problemen of misverstanden veroorzaken. Ook voor hen kan het verhelderend werken om met meer begrip tot betere inzichten te komen waarmee creativiteit ook daadwerkelijk de kans krijgt om tot wasdom te komen en de effectiviteit te vergroten.